Lietuviškai | English
IT sprendimai > Vaistinė - normatyvų korekcija

| Vaistinė - normatyvų korekcija

Po atnaujinimo atlikite duomenų bazių tvarkymą SERVISAS -> TVARKYMAS


Įsigaliojimo data

Kompensuojamų vaistų normatyvo korekcija

Kompensuojamų vaistų žinyno korekcija kiekinei apskaitai

Komentarai

2009.05.26

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2009 m. balandžio 15 d. įsakymą Nr. V-270 ("Valstybės žinios" Nr. 46-1858, 2009-04-25) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-125 "Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2009 m. gegužės 26 d. įsigalioja 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimai.


2009.03.01


2009.01.28


2008.10.19

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. rugsėjo 15 d. įsakymą Nr. V-867 ("Valstybės žinios" Nr. 107-4108, 2008 09 18) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-125 "Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2008 m. spalio 19 d. įsigalioja 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimai.

2008.04.16

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. balandžio 14 d. įsakymą Nr. V-283 "Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo nr. v-125 "dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo" nuo 2008 m. balandžio 16 d. įsigalioja 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimas.

2008.03.24

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymą Nr. V-125 ("Valstybės žinios" Nr. 22-827, 2008 02 23) "Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" nuo 2008 m. kovo 24 d. įsigalioja 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainynas.
Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasasrio 15 d. įsakymą Nr.V-122 ("Valstybės žinios" Nr. 22-824, 2008 02 23) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymo Nr. 529 "Dėl medicinos pagalbos priemonių sąrašo patvirtinimo" papildymo ir pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 19 d. įsakymą Nr.V-124 ("Valstybės žinios" Nr. 22-826, 2008 02 23) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-44 "Dėl 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2008 m. kovo 24 d. įsigalioja kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno pakeitimai
Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. kovo 18 d. įsakymą Nr. V-203 ("Valstybės žinios" Nr. 33-1191, 2008 03 20) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymo Nr. V-125 "Dėl 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2008 m. kovo 24 d. įsigalioja 2008 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimai.

2008.02.20

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. sausio 11 d. įsakymą Nr. V-14 ("Valstybės žinios" Nr. 8-299, 2008 01 19) dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. balandžio 24 d. įsakymo Nr. V-289 "Dėl 2007 m. kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2008 m. vasario 20 d. įsigalioja kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimai

2007.12.11

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. spalio 31 d. įsakymą Nr. V-882 ("Valstybės žinios" Nr. 115-4710, 2007 11 10) nuo 2007 m. gruodžio 11 d. įsigalioja kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyno pakeitimai.

2007.08.15

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. liepos 10 d. įsakymą Nr. 590 ("Valstybės žinios" Nr. 78 -3173 2007 07 14) nuo 2007 m. rugpjūčio 15 d. įsigalioja 2007 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainyno pakeitimas.

2007.05.27

2007.02.16

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 5 d. įsakymą Nr. V-65 keičiasi kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynas.

2007.01.22

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1079 "Valstybės žinios" Nr. 139 gruodžio 21 dienos) nuo 2007 m. sausio 22 d. keičiasi 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynas.

2007.01.07

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. V-1078 („Valstybės žinios" Nr. 140 gruodžio 23 dienos) nuo 2007 m. sausio 7 d. keičiasi 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainynas ir 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynas.

2006.12.27

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. gruodžio 27 d. įsakymą Nr. V-139 („Valstybės žinios" Nr. 139 gruodžio 21 dienos) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-788 “Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo” pakeikimo nuo 2006 m. gruodžio 27 d. keičiasi 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainynas..

2006.07.05

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. birželio 22 d. įsakymą Nr. V-522 („Valstybės žinios" 2006 m. birželio 24 d. Nr. 71 - 2643) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-788 “Dėl 2005 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo” pakeikimo nuo 2006 m. Liepos 5 d. keičiasi 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainynas..

2006.04.12

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 6 d. įsakymą Nr. V-257 („Valstybės žinios“ 2006 Nr. 39 -1404) dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. V-44 “Dėl 2006 m. Kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo” pakeikimo nuo 2006 m. balandžio 12 d. keičiasi 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainynas..

2006.02.20

Pagal Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. vasario 7 d. įsakymą Nr. V-96 (Valstybės žinios'2006 Nr.16-566) "Dėl Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-778 "Dėl 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno patvirtinimo" pakeitimo nuo 2006 m. vasario 20 d. įsigalioja pakeitimas Nr. 2005-2.

2006.02.04

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2006 m. sausio 17 d. įsakymą Nr. V-44 (Valstybės žinios'2006 Nr.9-341) "Dėl 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainyno patvirtinimo" nuo 2006 m. vasario 4 d. įsigalioja 2006 m. kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų kainynas.

2005.12.20

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymą Nr. V-961 (Valstybės žinios'2005 Nr.144-5279) “Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 18 d. įsakymo Nr. V-778 “Dėl 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno patvirtinimo” pakeitimo nuo 2005 m. gruodžio 20 d. įsigalioja pakeitimas Nr 2005-1.

2005.11.19

Pagal Sveikatos apsaugos ministro 2005 m. spalio 18 d. įsakymą Nr. V-778 (Valstybės žinios'2005 Nr.125-4454) “Dėl 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno patvirtinimo” nuo 2005 m. lapkričio 19 d. įsigalioja naujas 2005 m. kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynas (su pakeitimu pagal 2005 m. lapkričio 16d. įsakymą Nr.V-875.

2005.07.17

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. liepos 17 d. įsakyma Nr. V-583 nuo 2005 m. liepos 17 d. įsigalioja 2004 m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno pakeitimas Nr.2004-4.

2005.06.29

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 08 d. įsakyma Nr. V-466 nuo 2005 m. birželio 29 d. įsigalioja 2004 m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno pakeitimas Nr.2004-3.

2004.11.27

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. spalio 20 d. įsakymą Nr. V-731 nuo 2004 m. lapkričio 27 d. įsigalioja 2004 m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno pakeitimas Nr.2004-2.

2004.05.01 papildymas

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V-295 nuo 2004 m. gegužės 1 d. įsigalioja 2004 m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainyno pakeitimas Nr.2004-1.

2004.05.01

Pagal LR sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 9 d. įsakymą Nr. V-214 nuo 2004 m. gegužės 01 d. įsigalioja 2004 m. Kompensuojamųjų vaistų bazinių kainų kainynas.

 ©2004-2007 UAB "Prorūna"   |  Taikos pr. 24a - 304, LT-91222 Klaipėda, Įmonės kodas 152613475, PVM kodas LT526134716